Barneveld

Riki van Boheemen nieuwe voorzitter Groei & Bloei Barneveld

Tijdens de bijzondere online jaarvergadering op maandag 29 maart heeft Hans Lubber de virtuele voorzittershamer overgedragen aan Riki van Boheemen. Onderstaand blikt Riki nog even terug op de zeer bijzondere vergadering.

 

Beste leden van Groei en Bloei,

Op maandagavond 29 maart 2021 namen wij in de Digitale Jaarvergadering afscheid van Hans Lubbers. Hij was ruim 11 jaar voorzitter van Groei en Bloei Barneveld. Wij bedankten hem dat hij de vereniging zoveel jaren als een perfekt lopend bedrijf geleid heeft. Er was altijd veel animo voor de ledenavonden waarvan hij er zo’n 100 voorbereid, geleid en zijn avonden beschikbaar heeft gesteld. En samen met Ellen de excursies op professsionele wijze georganiseerd. Deze werden enorm gewaardeerd en waren in een mum van tijd volgeboekt!

Aangezien Hans daarnaast ook nog meerdere functies bekleedde in het regionale en landelijke bestuur hadden wij als nieuw bestuur daarover contact opgenomen met de Algemeen voorzitter van de KMTP Groei en Bloei Frank Naber.

Geheel als verrassing voor Hans kreeg hij van Frank Naber via Zoom  zijn onderscheiding voor buitengewone verdiensten namelijk “De Gouden Insigne van Groei en Bloei.”

Hierover kunnen jullie nog uitgebreider lezen op de website en in de Barneveldse krant.

Op deze Algemene ledenvergadering kwamen nog meerdere punten aan de orde natuurlijk maar dit was toch wel het hoogtepunt van de avond.

Jaarverslag

Het Jaarverslag 2019 en 2020 van Carry Hutten, onze secretaris, werd op een sheet kort samengevat en besproken en met dank afgesloten.
De Financiële verslagen van 2019 en 2020 werden toegelicht door Diane Zandbrink.
Hierover waren geen vragen en de kascontrolecommissie gaf bij monde van Leo De Hoop haar goedkeuring en Diane werd bedankt voor haar kloppende kas en nauwkeurigheid. Annelies Roest zal de opengevallen plek in de kascontolecomissie invullen.

Jubilarissen

De jubilarissen 25 jarig lidmaatschap 2020; Fam. Boor, Mw de Heer, Mw Mostert, Mw Slikker, Fam. Zeggelaar. En 40 Jarig lidmaatschap Mw van de Lugt
De jubilarissen 25 jarig lidmaatschap 2021; Mw van Beek, Mw Drost, Mw van de Kraats, Mw.Krijkamp, Mw.Veldhuizen. En 40 Jarig jubileum Mw. Van Manen, Mw. van der Vliet.
Deze jubilarissen zullen deze week in de bloemetjes worden gezet als dank.

Nieuwe voorzitter

Na een vertraging van een jaar door corona werd ik, Riki van Boheemen, als nieuwe voorzitter benoemd. Dank aan Hans dat hij dit moeilijke jaar met mij wilde overbruggen.

Vooruitblik

Als vooruitblik mag ik jullie een aantal activiteiten noemen die we samen met de commissies en bestuur gepland hebben in het komende seizoen 2021. Als deze doorgaan dan komt daarover bericht via deze nieuwsbrief en website. Natuurlijk alles onder voorbehoud ivm corona, maar we blijven optimistisch!\

 • Zaterdag 19 juni heeft de tuinencommissie de tuinenroute gepland van de kleine tuinen.
  Daarna komen de Maandagavondtuinen. Sjaak, Leo en zijn team, inclusief de koffiedames zullen dit weer verzorgen!
 • De 2daagse excursie gaat niet door.
 • De eendaagse reizen staan gepland op 4 en 25 augustus.
  Deze zal op aangepaste wijze gebeuren, eigen auto’s en lunch, de informatie komt van Ellen en Hans als dit doorgaat.
 • Van 22 t/m 26 sept staat Gardenista gepland, ook dit zal op eigen gelegenheid zijn.
 • De cursuscommissie, Anne-Marie en Yvonne hebben al drie hele leuke leerzame blogs geplaatst; Ga kijken naar Het snoeien van de klapspeer, het laten ontkiemen van zaden via de denomethode en de tuin in het voorjaar schonen.
  Oproep:
  Heb je een leuke foto of filmpje stuur dit dan in naar Hans of naar Ton die ons daarin blijven ondersteunen.
 • Vera de Boer plaatst maandelijks een duidelijke beschrijving van een bloemstuk met bloem van de maand op de website om jullie te stimuleren. Leuk als je ons een foto stuurt van je eigen creatie!
 • Via Groei & Bloei kun je een foto insturen naar de redactie en meedingen naar een prijs wanneer deze geplaatst wordt in de agenda van 2022. Doe mee!
 • 4 September is in Barneveld de Landgoedfair Smaak en Sfeer, we hopen daar te kunnen promoten.
 • Verder loopt er op dit moment een leuke actie om nieuwe leden te werven; Een Felco Snoeischaar cadeau als je lid wordt. De snoeischaar van €52 is bijna net zo duur als het lidmaatschap. Als jullie in Barneveld als lid een nieuw lid aanbrengen dan krijgen jullie daar zelf een leliewaarde van €7.50 voor terug. 
 • Ook gaan we flyers laten maken en bestellen! Geef je op als je er iets voor voelt om tijdens je wandeling bij jou in de buurt deze in de bus bij mensen te stoppen.
 • Dorie Berendijk zal Lief en Leed gaan verzorgen, geef het even door als je dit hoort!
 • Dan hopen we elkaar weer in gezondheid op 27 september in de Veluwehal te ontmoeten!

Maar voorlopig hebben we nog de zomer in het vooruitzicht!
Geniet van de kracht van de natuur in en om huis, het verhoogd onze weerstand!
En bedenk; EEN TUINIER HEEFT ALTIJD TOEKOMST!

Na de vergadering konden we kijken naar een film van de tuinen die we in 2019 bezocht hadden. De foto’s door Annelies Roest en de samenstelling door Sjaak van Vliet, heel mooi!
Met dank aan de tuineigenaren die nog een copy van de film zullen krijgen.

Vriendelijke groet, uw nieuwe voorzitter
Riki van Boheemen