Diversen

Heb jij meer informatie?

Heb je leuke anekdotes, wapenfeiten of foto’s van de afgelopen 40 jaar? Laat het ons weten op info(at)barneveld.groei.nl of bij een van de bestuursleden.

Deel 1

40-jarig jubileum

Op 14 april 1970 is er in de grote zaal van de gereformeerde kerk een historische oprichtingsvergadering van de afdeling Barneveld en omstreken van de Koninklijk Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde. Voorzitter van het eerste uur is de heer J.S. Sybrandy. Toenmalig burgemeester van Diepeningen was erevoorzitter. In het eerste jaar had de vereniging toch al 50 leden. Door de jaren heen is dat aantal gestaag gegroeid, maar dat is niet allemaal vanzelf gegaan.


Maar eerst nog even terug naar het beginjaar, 1970. In oktober van dat jaar vertrekt Sybrandy namelijk uit Barneveld en wordt J. Klomp eerst waarnemend en daarna definitief voorzitter. Maar ook niet voor lang. In 1971 werd hij opgevolgd door H. Leffers, die in 1972 naar Groningen verhuist. De heer C. De Wijs zet zijn functie tijdelijk voort. Tot in 1974 Henny van Manen-Steenbergen bij een rondvraag de opmerking maakt waarom er zo weinig activiteiten zijn. In die tijd bestonden de activiteiten alleen uit lezingen die voornamelijk door het bestuur en een drietal leden werden bezocht. Een maand later wordt Henny verkozen tot voorzitter van de vereninging, om dat daarna 25 jaar te blijven! In 1999 wordt Teus Bouw voorzitter, waarna hij in 2009 wordt afgelost door Hans Lubbers.

KMTP – Groene Vingers

met een klein bericht in het tijdschrift wordt de oprichting bekend gemaakt

De naam afdeling Barneveld en omstreken van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde  is geen naam die je makkelijk onthoudt of even de telefoon mee opneemt. Tijdens een brainstormsessie op een van de bestuursvergaderingen kwam Arie Top met de naam de Groene Vingers. Een eenvoudige naam die makkelijk te onthouden valt. Pas vele jaren later werd ook de landelijke naam KMTP langzaamaan vervangen door de merknaam Groei & Bloei. Vandaar de naam Groei & Bloei Barneveld - de Groene Vingers.

 

Ledenavonden

De Veluwehal is niet altijd de uitvalsbasis voor onze ledenavonden geweest. In de beginjaren werden ledenavonden de ene keer in de Punt in Voorthuizen gehouden, de avond daarop was de lezing in de gereformeerde kerk in Barneveld. Later waren de lezingen in Centraal, in het Hof van Gelderland, in café Vinkenborg, het Groen van Prinsterer College en in de Veluwehal. Dat was toen nog niet in de toneelzaal, maar in een zaaltje boven het zwembad of één van de andere ruimtes. De opkomst tijdens de eerste jaren is niet echt uitbundig te noemen. Vijf bestuursleden en drie belangstellenden. Maar het aantal groeit met de jaren. In de laatste jaren is het dan ook normaal dat er meer dan 150 tot zelfs 200 bezoekers een lezing bijwonen.

Bloemschikkampioenschappen

In haar geschiedenis heeft de afdeling Barneveld diverse malen bloemschiksters gehad die meededen aan regionale of andere kampioenschappen. En dan nog op niveau ook. De laatste jaren wordt de afdeling echter niet zo veel meer vertegenwoordigd. Hopelijk kunnen we daar met het in huis halen van de regionale bloemschikkampioenschappen dit jaar weer verandering in brengen. In september 1993 waren de regionale kampioenschappen voor het eerst in Barneveld. Het maakte toen deel uit van het 60-jarig bestaan van Floralia in Voorthuizen. Blijkbaar beviel dat goed, want in 1998 werden de regiokampioenschappen opnieuw door de afdeling Barneveld georganiseerd. Dit jaar doen we het nogmaals zoals je elders in dit nummer kunt lezen.

Excursies

Tuinreizen of excursies vinden al langer plaats. Met een groepje mensen werd eenvoudig een afspraak gemaakt en men kroop bij elkaar in de auto om zo één of meerdere tuinen te bezoeken. In 1989 wordt er een excursiecommissie in het leven geroepen om daar wat meer structuur in aan te brengen. In het eerste jaar krijgen zij al meteen een bus vol en bezoeken Twickel en Warnsveld. Ondanks de stortbui aan het eind van de middag is de excursie een groot succes. De sfeer zit er op reis altijd goed in en het enthousiasme van de commissie is zelfs zo groot dat in 1990 ook de buschauffeur lid gemaakt wordt.
In 2000 wordt er voor het eerst een meerdaagse reis georganiseerd. Twee dagen naar Zeeland. Het jaar daarop krijgt de tweedaagse reis al een klein buitenlands tintje door ook België aan te doen. De tweedaagse is een blijvertje. Maar de commissie wil meer, en in 2005 wordt voor het eerst wat verder over de grens gekeken en wordt er een 5-daagse reis naar Engeland georganiseerd. De georganiseerde excursies zijn zelfs zo populair dat er voor bijna iedere reis een wachtlijst is.

Wordt vervolgd

In de volgende uitgave van ons zomerboekje lees je meer over de geraniummarkt, over de open tuinen en andere vermeldenswaardige dingen van de afgelopen 40 jaar. Daarom: Wordt vervolgd.

Deel 2

In de vorige uitgave van ons voorjaarsboekje heb je kunnen lezen over de ontstaansgeschiedenis van Groei & Bloei Barneveld. Maar er is meer te vertellen. Uiteraard, om te beginnen, over de open tuinen.

Open tuinen

De allereerste open tuin -van de heer van Dijk- werd in 1983 bezocht. Slechts vijf leden namen op een zaterdag een kijkje in deze tuin. Maar het enthousiasme van die mensen was zo groot dat besloten werd hier een speciale commissie voor in het leven te roepen. In 1985 werden van juni tot in september op de maandagavond al 13 tuinen bezocht. De bezoekersaantallen stegen. In 1988 gemiddeld 30 mensen per tuin, en de laatste jaren soms tot 180 bezoekers op een avond.

Door de grotere bezoekersaantallen was het noodzakelijk om ook voldoende grote tuinen te hebben zodat je niet in file langs de borders hoefde te schuifelen. Maar omdat er natuurlijk ook voldoende mooie kleine tuinen zijn werden er in 1993 voor het eerst ook op een zaterdag tuinen bekeken. Meerdere kleine tuinen waren zo te bezichtigen zonder dat iedereen tegelijkertijd in dezelfde tuin was.
Veel leden die hun tuin open stelden vonden het vanzelfsprekend om voor koffie voor de bezoekers te zorgen. Echter, met de groeiende populariteit is vanaf 1997 de koffie voor rekening van de vereniging. Geheel verzorgd en gratis.
In 1998 wordt het 15-jarig bestaan van de open tuinen avonden op de laatste avond gevierd met een hapje en een drankje. Dat viel zo goed in de smaak dat het bestuur besloot dit vanaf nu elk jaar te doen. In 1997 deed de afdeling Barneveld voor het eerst mee aan de landelijke open tuinendag. En sinds vorig jaar valt de zaterdag gelijk met de landelijke open tuinen dag.

Opkomst en ondergang van de Geraniummarkt

In 1983 was er voor het eerst een Geraniummarkt. Rondom de grote kerk stonden de handelaren opgesteld om hun Pelargoniums en andere eenjarigen aan de man te brengen. Dat ging zo goed dat de markt twee jaar later verhuisde naar de Markthal zodat het evenement droog en windstil kon plaatsvinden. Tijdens de Geraniummarkt was er ook altijd een kinderactiviteit. Meestal een kleurwedstrijd, maar in 1987 een wedstrijd om geraniumstekken te kweken. In september kwam er echter niet één terug...
In 2005 viel het doek voor de Geraniummarkt. Doordat de planten bij iedere bouw- en supermarkt op de hoek te verkrijgen zijn was het niet langer rendabel om een dergelijke activiteit te organiseren.

Potgrondactie

Het is niet helemaal duidelijk wanneer de potgrondactie begonnen is. Wel dat het al bijna 20 jaar mogelijk is om via de vereniging potgrond aan te schaffen. Aan iedere zak houdt de vereniging een paar centen over die weer op een andere plaats (zoals dit boekje bijvoorbeeld) aan de leden teruggegeven wordt.
Om die honderden zakken thuis te bezorgen zijn de vrijwilligers twee dagen in de weer. Voor slecht ter been zijnde mensen is deze bezorgservice een welkome oplossing. Sinds 2009 wordt de potgrond speciaal voor Groei & Bloei Barneveld samengesteld met uitsluitend eersteklas bestanddelen.

PR - Public Relations

In 1987 geeft dhr. Denis tijdens de ledenvergadering aan dat het goed zou zijn een pr-commissie te hebben. Voor onze vereniging is het belangrijk om leden te behouden of beter nog, het aantal te vergroten. Zodat je nog meer leuke dingen kunt doen. Naast de mond tot mond reclame en de aanmeldingen via het landelijke Groei & Bloei tijdschrift doet de afdeling zelf ook veel aan ledenwerving. Zo ook in 1995 toen voor het eerst het evenement Fleurig 95 werd georganiseerd. Dat duurde maar liefst twee weken waarin zich 100 vrijwilligers inzetten om de stand te bemannen. Dat leverde veel leden op. Maar een jaar later ook veel opzeggingen van de aanbiedingenjagers. Hetzelfde gold voor de beurs Naar Buiten de jaren daarna. Veel aanmeldingen, maar ook veel opzeggingen.
In 2007 wordt uiteindelijk de PR-commissie in het leven geroepen en er wordt een nieuwe weg ingeslagen om leden te winnen. Via lokale activiteiten probeert de PR-commissie mensen directer te benaderen. Niet voor de aanbieding, maar voor hetgeen we als vereniging te bieden hebben. En dat hebben we al ruim 40 jaar!

Wordt vervolgd

In de volgende uitgave van ons najaarsboekje lees je meer over de cursussen, over de ruilbeurzen en andere vermeldenswaardige dingen van de afgelopen 40 jaar. Daarom: Wordt vervolgd.

Deel 3

De vereniging stelt zich ten doel de belangstelling voor de natuur en de kennis van bloemen, bomen en planten in de ruimste betekenis te verbreiden en hiermede de belangen van de tuinbouw en van de plantkunde te dienen. Bent u er nog? Voor de lezers die nog niet zijn afgehaakt: dat is een uitsnede uit de eerste statuten van onze afdeling.


Maar wat betekent dat nu, kennis van bloemen, bomen en planten verbreiden? Gelukkig worden daar in de statuten ook enkele voorbeelden van gegeven. Lezingen is één van de middelen. Of excursies. Maar ook cursussen ‘ter bevordering van de kennis van de de liefde voor bloemen en planten’ zoals het zo mooi heet.

Cursussen

De allereerste cursus die gegeven werd was een snoeicursus. Onder leiding van de heer van Laar van de gemeentewerken werd bij het Oosterbosbad de begroeiing stevig onder handen genomen. Inmiddels zijn we al heel wat cursussen verder en snoeien blijft populair. Evenals de meeste andere cursussen. Want  dat het cursusaanbod breed is zie je opnieuw in dit nummer.

Ruilbeurzen

De plantenruilbeurs bestaat al 30 jaar. In 1980 was hij er voor het eerst. Een nieuw evenement waarbij leden planten, stekken, zaden en dergelijke konden ruilen. Dat was in het voorjaar zodat je je ruilwaar direct in de tuin kon planten. Negen jaar later, in 1989, werd besloten om ook een najaarsruilbeurs te organiseren omdat er ook planten zijn die je beter in het najaar kunt verplanten. En het aanbod wordt steeds groter.

jaren zeventig

Stoeptegels, bielzen en tuinkabouters. Is er nog meer nodig om de jaren zeventig te typeren? De seventies zijn de jaren van de grindtegels in de tuin. Borders afgezet met spoorbielzen; het chemisch afval van de 21e eeuw. En natuurlijk de tuinkabouters die in alle vormen en uitvoeringen een plaats tussen de heideplantjes in de tuin kregen. En wat dacht je van de tuinstoelen van met kunststof gecoat metaal, bespannen met een soort gaas, waar als je er ook maar even te lang op zat je als een soort patatsnijder allerlei vierkantjes op je achterste had staan. Na enkele jaren bladderde de kunststof er af zodat roest de overhand kreeg en het meubilair ook nog eens vlekken op je kleding achterliet.
Nieuw in 1970 was een kamerplantenschermpje, vervaardigd door De Woerd NV in Barneveld. Een plastic scherm in plaats van kranten tegen het raam, om de zon tegen te houden. En dat voor f3,95. Uiteindelijk is het niet de redding voor De Woerd geworden.
Het salaris voor een bloemist-hovenier was in 1970 -afhankelijk van opleiding en ervaring- 922 gulden. Veertig jaar later spreken we over wel heel andere bedragen.
Allemaal zaken die je bladerend door de Groei & Bloei jaargang van 1970 tegenkomt en je automatisch terugbrengen in de tijd.


groei en bloei

Het aantal leden is door de jaren heen vrijwel alleen maar gegroeid. In de beginjaren worden almaar meer mensen enthousiast gemaakt en zo stijgt het ledental dan ook rustig maar gestaag. In 1997 wordt er een versnelling bijgeschakeld met als resultaat dat het ledental in 2003 meer dan verdubbeld is. Daarna stagneert de groei een beetje, maar het ledental blijft wel keurig op niveau. Tegenover de opzeggers staan evenzoveel nieuwe leden. Vooral de laatste jaren moet er harder aan getrokken worden om het aantal leden op niveau te houden. Ondanks de landelijke daling blijft het aantal leden van de afdeling Barneveld mooi op niveau. Zo kunnen we met een gerust hart de volgende 40 jaar in!