Barneveld

Regels Groei & Bloei Barneveld

Een organisatie als Groei & Bloei afdeling Barneveld kan niet zonder regels. Ze zijn noodzakelijk om de gang van zaken bij deelname aan activiteiten te verduidelijken en de rechten en plichten van de deelnemers en Groei & Bloei afdeling Barneveld vast te leggen en zo misverstanden achteraf te voorkomen.

Aanmelding

 1. Aan de Groei & Bloei-tuinactiviteiten (reizen, workshops, tuinexcursies, cursussen, evenementen, lezingen en plantenruilochtenden) kunnen zowel leden als niet-leden deelnemen. Niet-leden zijn in alle gevallen een klein bedrag méér verschuldigd dan leden.

 2. Het lidmaatschap van Groei & Bloei wordt administratief afgehandeld door de ledenadministratie van Groei & Bloei in Zoetermeer. Ieder lid krijgt automatisch het tijdschrift Groei & Bloei thuisgestuurd. Alle huisgenoten tellen als lid mee.

 3. Aanmelding voor tuinactiviteiten (behalve lezingen en plantenruil) geschiedt telefonisch, schriftelijk of via internet. Aan een aanmelding kunnen pas rechten worden ontleend op het moment dat de betaling bij Groei & Bloei binnen is.

 4. Aanmeldingen zijn op naam. Alleen na overleg met de organisatie is het eventueel mogelijk uw plek door een ander te laten bezetten. Aan het bestaan van deze mogelijkheid kunnen echter geen rechten ontleend worden. Als namelijk voor een activiteit een wachtlijst bestaat, gaan degenen die op deze wachtlijst staan, voor.

Verzekeringen en aansprakelijkheid

 1. Elke activiteit wordt met de uiterste zorg voorbereid. Met deelname aan een activiteit neemt iedere deelnemer zijn eigen verantwoordelijkheid op zich voor welke schade dan ook, die kan ontstaan tijdens de activiteit en alles wat daarmee samenhangt. De organisatie kan hiervoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden of instaan voor schade aan derden.

 2. Als we gebruik maken van een bus  zijn alle deelnemers verzekerd door de busmaatschappij.  Daarbuiten wordt met aanmelding voor een reis door elke deelnemer de eigen aansprakelijkheid aanvaard.

 3. Het afsluiten van een reisverzekering is een eigen keus, maar wordt sterk aanbevolen.

 4. Als we gebruik maken van personenauto’s en carpoolen bij b.v. een dagexcursie is het van belang dat er een inzittenden-verzekering is afgesloten.
  Daarbuiten wordt door elke deelnemer de eigen aansprakelijkheid aanvaard.

Annulering

 1. Als een tuinactiviteit door gebrek aan belangstelling niet doorgaat of om een andere reden door de organisatie moet worden geannuleerd, ontvangen de deelnemers het reeds betaalde bedrag terug.

 2. Als een busreis door een deelnemer wordt geannuleerd geldt het volgende:
  • Tussen 1 tot 4 weken voor vertrek bent u 50% van de reissom verschuldigd.
  • Bij minder dan 1 week voor vertrek bent u de volledige reissom verschuldigd.

 3. Voor cursussen en workshops geldt:
  • Tussen 1 en 2 weken voor aanvang van de cursus of workshop bent u 50% van het te betalen bedrag verschuldigd.
  • Bij minder dan een week voor aanvang van de cursus bent u het volledige bedrag verschuldigd.

 4. Annulering voor een meerdaagse busreis kan voor u een belangrijke onkostenpost betekenen. Wilt u dat risico niet lopen, dan raden wij u aan zich hiertegen te verzekeren.

Algemeen

Elke deelnemer wordt door het enkele feit van deelname aan een activiteit geacht met het bovenstaande bekend te zijn en er onvoorwaardelijk mee akkoord te gaan.
  

Laatste update: 8 april 2023.

Je kunt de regels hieronder ook als pdf downloaden.