Barneveld

Hans Lubbers onderscheiden met Gouden Insigne van Groei & Bloei

Op maandagavond 29 maart 2021 heeft Hans Lubbers - voorzitter van de afdeling Barneveld van de vereniging Groei & Bloei - uit de virtuele handen van Landelijk Groei & Bloei voorzitter Frank Naber de onderscheiding Gouden Insigne voor Buitengewone verdiensten uitgereikt gekregen. Lubbers ontving deze hoge onderscheiding bij zijn aftreden, na elf jaar voorzitter te zijn geweest van de afdeling Barneveld.
"Het komt maar weinig voor dat er een Gouden Insigne wordt uitgereikt", aldus landelijk voorzitter Naber: "Daar moet je wel wat voor gedaan hebben wil je er voor in aanmerking komen. Hans Lubbers is zo iemand, die zich met hart en ziel heeft ingezet voor onze hele Groei & Bloei vereniging. En niet alleen voor de afdeling Barneveld. Het doet me dan ook veel genoegen hem te mogen waarderen met deze onderscheiding."

Naast zijn voorzitterschap bekleedde Lubbers nog meer Groei & Bloei functies. Zo was hij rayonvoorzitter van Midden Nederland en als zodanig heeft hij nu zitting genomen in de nieuwe ledenraad van Groei & Bloei. Lubbers maakt ook deel uit van de Groei & Bloei Nationale Tuinweek commissie die ieder voorjaar een week vol tuinevenementen organiseert, en verzorgt een deel van de Kaderdag voor nieuwe bestuursleden. Ook zakelijk deed Lubbers veel voor en met Groei & Bloei, zo runt hij nu nog altijd de bezoekmijntuin website.

Voortbestaan vereniging

Van 2009 tot 2019 was Lubbers 10 jaar lang voorzitter van Groei & Bloei Barneveld. Omdat er bij zijn statutair aftreden vorig jaar geen opvolger gevonden kon worden heeft hij zich bereid verklaard nog een jaar door te gaan om het voortbestaan van de vereniging veilig te stellen. In 2020 is er uiteindelijk een opvolger voor hem gevonden en treedt Lubbers met een gerust hart af.

In zijn functie van voorzitter heeft Lubbers ervoor gezorgd dat de zwart-witte convocatie is getransformeerd naar een full color magazine. Tweemaal per jaar ontvangen alle Groei & Bloei Barneveld leden het magazine met daarin de lezingen, cursussen en andere activiteiten van het komende seizoen. Ook de in 2019 jaar geopende Zintuigentuin bij het natuurcentrum van De Meerwaarde in Barneveld is een initiatief van Lubbers. Met zijn bestuurlijke vaardigheden heeft hij voldoende sponsors weten te motiveren om - met deze zintuigen prikkelende tuin - Barneveld een stukje mooier te maken.

Lubbers was duidelijk verrast door de onderscheiding. Hij verzekerde de aanwezigen dat zij nog niet helemaal van hem af waren. Zo maakt hij voor de afdeling Barneveld nog altijd deel uit van de excursiecommissie die een- en meerdaagse Nederlandse en buitenlandse tuinreizen organiseert.